หน้าแรก       
ประวัติโรงเรียน       ข้อมูลบุคลากร     ข้อมูลนักเรียน       กิจกรรม     ประชาสัมพันธ์     ติดต่อเรา     090-5988798


 
    นายสุทธิพร  เมืองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี
          090-5988798

ช้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
 อนุบาล 3  ขวบ      
 อนุบาล 1
    
 อนุบาล 2    
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6